Milieu

Minister Schauvliege doet oproep voor bebossingsprojecten

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege voorziet 1 miljoen euro uit het Boscompensatiefonds voor bebossingsprojecten. De projectoproep is uitgebreid zodat meer mensen en verenigingen gronden voor bebossing kunnen aankopen. Ook de bosbehoudsbijdrage is verhoogd om extra geld voor boscompensatie in Vlaanderen vrij te maken.

 
Wie bos wil kappen in Vlaanderen moet voor nieuw bos zorgen of het verloren bos (financieel) compenseren elders. Die financiering wordt bosbehoudsbijdrage genoemd, en gebeurt in de praktijk in 80% van de gevallen.

Dat geld belandt in het Boscompensatiefonds, waarmee het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gronden aankoopt voor herbebossing. De minister verhoogt het bedrag van de bosbehoudsbijdrage van 1,98 euro/m² naar 2,50 euro/m², jaarlijks te indexeren.

Schauvliege haalt nu 1 miljoen euro uit het Boscompensatiefonds om bosprojecten te financieren en doet daarvoor een oproep aan publieke en private rechtspersonen en natuurlijke personen. Alle overheden, bedrijven verenigingen of privé-personen kunnen dus voorstellen indienen.

Geïnteresseerden kunnen tot 30 september 2016 een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

senTRAL

Besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 (Boscompensatie)

Gepubliceerd op 30-06-2016

  426