Milieu

Minister Schauvliege maakt investeringen vrij voor waterzuivering

De Vlaamse regering heeft een nieuw investeringsprogramma voor de verbetering van de grote waterzuiveringsinfrastructuren goedgekeurd.
 
Voor dit investeringsprogramma-2016 werden 127 projecten prioritair geselecteerd uit 476 projecten die samen het meerjarenprogramma 2016-2020 vormen. “Voor de geselecteerde projecten geef ik het formele startsein,” aldus Schauvliege. “Zij zullen nu in mijn opdracht worden uitgevoerd door Aquafin. Naast de gebruikelijke 100 miljoen euro aan gewestelijke investeringen omvat het programma voor 2016 ook 100 miljoen euro aan gemeentelijke investeringen, die Vlaanderen in overneemt van de gemeenten het kader van het lokaal pact.”
In eerste instantie zijn projecten voorzien voor de aanpassing van zuiveringsinstallaties in Deurne, Gent, Leuven, Sint-Niklaas en Bree. Er wordt verder geïnvesteerd in nieuwe collectoren voor het transport van het ingezamelde afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. Het programma-2016 omvat ook investeringen voor de instandhouding van het bestaande collectorennetwerk.

Gepubliceerd op 22-01-2015

  122