Milieu

Minister Tommelein bevestigt: Vlaanderen krijgt digitale meters

De Vlaamse regering heeft vandaag het plan van minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd voor de omschakeling naar digitale meters. Dat plan had gisteren al vragen en kritiek uitgelokt voor de details bekend waren. Tommelein wil een eenvoudige digitale meter, die desgewenst kan worden uitgebreid met slimme toepassingen. In 2019 start de uitrol.

De klassieke ‘Ferrarismeter’, de mechanische enkelvoudige of tweevoudige elektriciteitsmeter die we kennen, wordt niet meer gemaakt. Bovendien zijn digitale meters noodzakelijk voor het energiesysteem van morgen.

DigitalemeterIn een decentraal energiesysteem zijn er niet alleen meer stroomproducenten en consumenten, maar steeds meer prosumenten: particulieren en bedrijven die zelf op eigen dak of terrein elektriciteit produceren, en afwisselend stroom van het net nemen en hun eigen overschot in het net injecteren. Om dat beheersbaar te houden moet er op elk aansluitpunt een slimme meter zijn. Digitale meters maken het slimme net mogelijk dat we voor zo’n decentraal energiesysteem nodig hebben. In combinatie met slimme toepassingen kunnen digitale meters er ook voor zorgen dat we energie besparen: gecombineerd met slimme toestellen en/of opslagsystemen zullen ze helpen om het energieverbruik beter te plannen.

Voordelen

De Vlaamse regering heeft vandaag het lang verwachte plan van minister Tommelein goedgekeurd voor de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen. “We kiezen voor een eenvoudige digitale meter, die je zal kunnen uitbreiden met slimme toepassingen. We laten mensen zelf kiezen hoeveel toeters en bellen ze willen. Op die manier zal ook de markt volop spelen. Dat werkt lagere prijzen en innovatie in de hand,” zegt Tommelein, die de kost van de meters zo laag mogelijk wil houden. “Door de keuze voor een vrij eenvoudige meter, kunnen we bestaande standaardmeters gebruiken en dezelfde meter uitrollen over heel Vlaanderen.” Hij wijst erop dat we met digitale meters kosten zullen besparen, omdat ze via software vanop afstand kunnen worden gestuurd. Er zijn dus geen aparte budgetmeters meer nodig, en ook geen thuisopmetingen. De meters sturen hun informatie immers zelf naar de netbeheerder. Energiefraude met tellers of zonnepanelen worden sneller gedetecteerd.

De overstap naar digitale meters start in 2019 en zal geleidelijk gebeuren. Nieuwe huizen en huizen die ingrijpend energetische gerenoveerd worden zullen als eerste een digitale meter krijgen. Ook wie een budgetmeter heeft of zonnepanelen op het dak komt in het begin aan de beurt.

Terugdraaiende teller

De aankondiging deed gisteren al enkele alarmbellen afgaan bij de installateurs van zonne-energie, omdat zij vreesden dat mensen met zonnepanelen hun voordeel van de ‘terugdraaiende teller’ door de nieuwe meters zouden verliezen. Tommelein ontkent dit formeel. “Wie zonnepanelen heeft of er plaatst voor eind 2020, behoudt minstens vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller. Tot 31 december 2020 blijft dit een recht voor iedereen, voor sommigen kan het dus zelfs iets meer zijn dan vijftien jaar. Wie zonnepanelen heeft zal dus hetzelfde rendement behouden. En opdat zonnepanelen ook in de toekomst interessant zouden blijven, komt er voor nieuwe installaties vanaf 2021 een compensatieregeling.” Dan zal de prosument zelf kunnen kiezen om vroeger over te stappen van het voordeel van de terugdraaiende teller naar die compensatieregeling, belooft de minister vandaag.

Privacy

Een ander heikel punt in de discussie over digitale elektriciteitsmeters is de privacy. Deze meters verzamelen immers veel data over individueel energieverbruik. De Vlaamse regering voorziet enkele waarborgen. Er wordt duidelijk bepaald wie de data mag gebruiken, en waarvoor. Voor elk ander gebruik moet de verbruiker steeds expliciete toestemming geven.

Kosten/batenanalyse

De Vlaamse regering legt het plan nu voor aan de stakeholders en de VREG, die een kosten-batenanalyse gaat maken. Dat kan nog aanleiding geven tot bijsturingen indien nodig.

 

bron: Minister Tommelein

Gepubliceerd op 03-02-2017

  122