Mobiliteitsbudget zal de files niet wegwerken

 Een nieuwe enquête van Acerta toont aan dat een meerderheid van de werkgevers in ons land wel degelijk een mobiliteitsbudget wil invoeren. De werkgevers waarschuwen evenwel dat dit niet zal volstaan om de files weg te werken. Het VBO pleit voor een globaal, interfederaal mobiliteitsplan en een slimme kilometerheffing.
 

Zes op tien van de bevraagde werkgevers willen het mobiliteitsbudget invoeren. Daarbij kunnen de werknemers die hier recht op hebben (en reeds over een salariswagen beschikken), een geldsom vrij verdelen over verschillende vervoersmiddelen. De werknemer beslist zelf of zij/hij van die mogelijkheid wil gebruikmaken.

Werkgevers vragen slimme kilometerheffing

Het VBO denkt dat het mobiliteitsbudget werknemers effectief stimuleert hun woon-werkverkeer opnieuw te evalueren en niet per definitie voor de salariswagen te kiezen. Maar voor de werkgeversorganisatie blijven de files het belangrijkste mobiliteitsprobleem, en dat zal niet worden opgelost met deze nieuwe mogelijkheid. Om minder files te krijgen is “een interfederale mobiliteitsvisie een conditio sine qua non”, stelt het VBO.

De organisatie roept alle overheden op om samen te zitten en gezamenlijke oplossingen te formuleren, en wil daarbij ook de drastische maatregelen niet schuwen. Een slimme kilometerheffing mag van de werkgevers opnieuw op tafel komen. Met dit uitdrukkelijk pleidooi gaan ze in tegen de beleidsbocht die de Vlaamse regering op een zucht van de verkiezingen inzette. Minister van Mobiliteit Weyts liet toen zijn jarenlange pleidooi voor de slimme kilometerheffing vallen na een paar socialemediacampagnes van politieke tegenstanders (al wacht de Vlaamse overheid een nieuw debat wel af op basis van de bestelde studies). In Wallonië is er tot op heden nog minder draagvlak voor een kilometerheffing voor personenwagens. Maar de werkgevers zijn duidelijk niet van plan om dat mobiliteitsinstrument van de tafel te laten vegen.

 

Gepubliceerd op 18-07-2019

  36