Milieu

Na-isolatie van spouwmuren bereikt record

In 2015 werden er 20.247 spouwmuren nageïsoleerd, 15% méér dan in 2014. Vlaams minister van Energie Turtelboom maakte de cijfers bekend.

Dat resultaat is 2.708 meer dan in 2014 en 4.721 meer dan in 2013, of een stijging van 30% in twee jaar. In 2013 werden in totaal 15.526 spouwmuren na-geïsoleerd en geregistreerd bij de controleorganisatie BCCA. De verplichte registratie is gestart halverwege 2012, en sinds de invoering van het kwaliteitssysteem werden tussen 1 juli 2012 en 31 december 2015 zowat 56.512 woningen of appartementen geïsoleerd volgens het kwaliteitssysteem.

De provincie Limburg deed het best met bijna 30% van al die spouwmuurisolatiewerken; de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen waren elk goed voor ongeveer 20% van de dossiers.

SpouwisolatieNog veel potentieel

Minister van Energie Annemie Turtelboom is tevreden dat meer mensen deze energiebesparende renovatie uitvoeren: “De nood aan een substantiële verhoging van de renovatiegraad van Vlaamse woningen is groot. Het is goed dat men meer oog heeft voor energiebesparende renovatie, en we willen deze stijgende trend aanhouden.” Cijfers uit de REG-enquête van 2015 tonen aan dat 7% van de Vlamingen plant om zijn muren te isoleren in de volgende vijf jaar. Omgerekend naar het aantal woningen zijn dat 175.000 woningen of 35.000 woningen per jaar. Er is dus zeker potentieel voor groei de komende jaren.

“We moeten de Vlaming overtuigen om hier werk van te maken. Daarvoor moeten we wijzen op de rendementen die dergelijke ingrepen opleveren. De investering is doorgaans op vijf jaar terugverdiend. Met de huidige lage intresten op spaarboekjes is dit hét moment om te investeren in energie-efficiëntie,” pleit Turtelboom.

De spouwmuren van een woning achteraf inspuiten met isolatie is een relatief eenvoudige en goedkope ingreep met een beperkt risico. De meeste woningen die na 1945 werden gebouwd bevatten spouwmuren. Er is geen stedenbouwkundige bouwvergunning vereist voor het na-isoleren van een spouwmuur, en het geeft recht op een premie van 6 euro per vierkante meter van de netbeheerder (Eandis of Infrax), op voorwaarde dat het gebeurt door een erkend aannemer (lijst op www.energiesparen.be/spouwmuur) en dat de woning moet voor 1 januari 2006 aangesloten was op het distributienet. Bovendien kan men voor de financiering een beroep doen op de energielening. Sedert de start een jaar geleden zijn er al 4.278 dergelijke leningen goedgekeurd.

Meer informatie: www.energiesparen.be/subsidies

www.energiesparen.be/energielening

Gepubliceerd op 05-01-2016

  216