Milieu

Na VLAREMA 6, ook al VLAREMA 7 en 8 in vooruitzicht

De Vlaamse regering gaf op 10 november 2017 haar tweede principiële goedkeuring aan het VLAREMA 6 wijzigingsbesluit. De tekst wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en dan volgt de laatste, defnitieve goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatblad. De VLAREMA-7 en 8 liggen echter al in het vooruitzicht.

In de beslissingen van de Vlaamse regring van 10 november wijzigde de Vlaamse regering voor de tweede keer principieel het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. De wijziging van het VLAREMA heeft betrekking op tal van aspecten van het materialenbeleid, waaronder definities, criteria voor grondstoffen, kwaliteitsborgings- en traceringssystemen, stroomlijning van communicatie, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, selectieve inzameling, berekening van afvalbeheerkosten, certificering, …. Over dit wijzigingsbesluit werd het advies ingewonnen van de Raad van State.

Go4Circle tipt dat de ontwerptekst voor VLAREMA 7 al in december 2017 af moet zijn. De start van VAREMA 8 wordt "gepland" voor na de verkiezingen van mei 2019.

Gepubliceerd op 22-11-2017

  557