Nationale Klimaatcommissie lanceert 'Adapt2Climate'

 De  Nationale Klimaatcommissie  heeft een website opgezet die alle informatie zal bevatten over klimaatadaptatie in België.
 


adapt2climate.be
werd ontwikkeld in het kader van de uitvoering van het  Belgisch Nationaal Adaptatieplan. Bedoeling is de beschikbare informatie te verspreiden over de klimaatverandering (waarnemingen, scenario's, impacts), het geplande adaptatiebeleid, de kwetsbaarheden en de adaptatiemaatregelen in 14 sectoren.

De website omvat onder meer een mediatheek waar u plannen/strategieën, rapporten, evaluaties, studies en tools vindt. Er zijn ook links naar door de NKC georganiseerde adaptatieconferenties en naar diverse externe multimedia.

Belgische voorbeelden

De website zal ook communiceren over initiatieven die in België reeds zijn of worden uitgevoerd en bijdragen tot het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering, initiatieven die als ‘goede praktijken’ beschouwd kunnen worden. Iedereen kan daarvoor een ‘case study’ voorstellen. U moet daarvoor dan  deze online vragenlijst  invullen.

Gepubliceerd op 24-07-2019

  43