Milieu

NBN EN ISO 52000: nieuwe normenreeks voor energie-efficiënte gebouwen

Energie -efficien

De nieuwe normen van de reeks NBN EN ISO 52000 maken een brede benadering mogelijk om gebouwen energie-efficiënter te maken door innovatieve materialen en technologieën te combineren.

33% van alle energieconsumptie en CO2-uitstoot is toe te schrijven aan gebouwen. Het Internationaal Energieagentschap rekent dat het energieverbruik in gebouwen tegen 2050 met 80% omlaag als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken.

De NBN EN ISO 52000-1:2017 (Energieprestatie van gebouwen – Overkoepelende bepaling van de EPG – Deel 1: algemeen raamwerk en procedures) helpt architecten, ingenieurs en regelgevende instanties om de totale energieprestatie van gebouwen te berekenen.

De norm bevat een uitgebreide methode die alle energieprestaties bepaalt: verwarming, koeling, verlichting en andere energietoepassingen. Hij bevat daarnaast richtlijnen voor het gebruik van energiezuinige materialen en een combinatie van nieuwe technologieën. Deze innovatieve benadering moet de vooruitgang van energie-efficiëntie in gebouwen versnellen zonder extra kosten.

Totaalbenadering

De ISO 52000-reeks laat architecten en ontwerpers toe om de totale energieprestatie van een gebouw te beoordelen. De norm reikt een kader aan voor elke mogelijke combinatie van technologieën om de beoogde energieprestaties te bereiken en de kosten te drukken. Die totaalbenadering is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van technologische innovaties. Bouwpromotoren en architecten kunnen met deze norm de energiekost van een gebouw reduceren door in te zetten op innovatieve technologieën zoals hernieuwbare energie en thermische systemen voor isolatie, verwarming, koeling, verlichting en ventilatie.

De NBN EN ISO 52000-reeks werd opgesteld in overleg met diverse technische comités op zowel internationaal (ISO) als Europees (EN) niveau:

  • ISO/TC 163: thermische prestaties en energiegebruik in de bouwomgeving
  • ISO/TC 205: bouw- en milieuontwerpen
  • CEN/TC 371: energieprestatie van gebouwen
  • CEN/TC 89: thermische prestaties van gebouwen en bouwelementen

De Europese commissie heeft het CEN gemandateerd om de berekeningsnormen op Europees vlak op stellen ter ondersteuning van de EPBD-richtlijn.

De experten

Al die expertise is bijeengebracht in de NBN-commissies, schrijft NBN, dat experts Piet Vitse van Foamglas (producent van thermische isolatie) en Dirk De Moor (Chief Expert Standardisation bij Agoria) citeert: “Willen we alle sectoren binnen onze samenleving aanmoedigen om op energie-efficiëntie in te zetten, dan is het nu of nooit. Van de regionale autoriteiten tot de bouwindustrie, het is in ieders belang dat de EPB-methode over de landsgrenzen heen wordt geharmoniseerd. De algemene aanpak van de NBN EN ISO 52000-1 legt zo de ideale basis voor nieuwe en innovatieve technologische ontwikkelingen.”

De nieuwe normenreeks wordt ook onderwerp van het ‘NBN Energy Efficiency Event’ op 17 oktober in Brussel. Ze is nu beschikbaar bij het NBN. 

Bron: NBN

Zie ook: Smart Cities World Standards Day 

Gepubliceerd op 13-10-2017

  190