NBN stelt normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis beschikbaar

De coronacrisis maakt veel mogelijk. Nu mondmaskers een kostbaar goed zijn geworden waarvan de beschikbaarheid een kwestie van leven of dood kan betekenen, heeft de Europese Commissie opdracht gegeven aan alle normalisatiebureaus die lid zijn van CEN-CENELEC om hun steentje bij te dragen door normen voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor medici gratis aan te bieden, tot de crisis voorbij is.
 
Om tegemoet te komen aan de enorme vraag naar mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medische sector, scholen veel ondernemingen zich halsoverkop om. De meerderheid zoekt daarbij zijn toevlucht tot productnormen. Die staan garant voor goed vakmanschap, waardoor ze een belangrijke tool vormen om de volksgezondheid te beschermen. Door deze normen tijdelijk kosteloos ter beschikking te stellen, wil het NBN bijdragen aan de productie van veilige mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om alle Belgische organisaties wegwijs te maken en te stimuleren om volgens de normen te werken, stelt NBN deze normen gratis ter beschikking aan Belgische belangstellenden:

Ademhalingsbeschermingsmiddelen
 • NBN EN 149+A1:2009 Ademhalingsbeschermers – Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes – Eisen, proeven, merken
 • NBN EN 14683:2019+AC:2019 Medische gezichtsmaskers - Eisen en beproevingsmethoden
 • NBN EN 140:1998 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Halfmaskers en kwartmaskers – Eisen, beproevingsmethoden en merken
Beschermende kleding
 • NBN EN 14126:2003 Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia
 • NBN EN 14605+A1:2009 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën – Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden voor afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4])
 • NBN EN ISO 13688:2013 Beschermende kleding – Algemene eisen
Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen
 • NBN EN 13795-1:2019 Chirurgische kleding en afdekmateriaal - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Chirurgisch afdekmateriaal en operatiejassen
 • NBN EN 13795-2:2019 Chirurgische kleding en afdekmateriaal - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 2: Clean air suits
 • NBN EN 455-1:2000 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten
 • NBN EN 455-2:2015 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor de fysische eigenschappen
 • NBN EN 455-3:2015 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie
 • NBN EN 455-4:2009 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag
 • NBN EN 14325:2018 Beschermende kleding tegen chemicaliën – Beproevingsmethoden en prestatieclassificatie van tegen chemicaliën beschermende kledingmaterialen, naden, verbindingen en samenstellingen
 • NBN EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor het risico op micro-organismen 
 • NBN EN 166:2002 Individuele oogbescherming – Specificaties
Medische hulpmiddelen
 • NBN EN ISO 10993-1 (12/2009):2009 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 1: Evaluatie en beproeving binnen een risicomanagementproces
 
U kunt een of meerdere van deze normen gratis laten opsturen door een eenvoudig verzoek per mail aan marketing@nbn.be.

NBN

Gepubliceerd op 24-03-2020

  219