Milieu

Nederlandse innovatie maakt zonnecellen productiever

ECN, het Nederlandse onderzoeksinstituut voor energie, heeft een techniek ontwikkeld om het vermogensverlies bij zonnecellen verder te beperken. Bovendien kan deze innovatie naadloos geïntegreerd worden in bestaande productieprocessen in de PV-industrie.

ECN-solarinnovatie

Het vermogensrendement van actuele PV-cellen wordt voor een belangrijk deel beperkt door elektrische verliezen, die ontstaan door het ‘terugvallen’ van de door licht gegenereerde elektronen in de zonnecel. ECN wist dat effect te beperken door een polysilicium laagje aan te brengen tussen de silicium wafer en de metalen contacten, die de voornaamste bron van die verliezen zijn. Dit zeer dunne laagje zorgt ervoor dat de stroom goed geleid wordt en spanningsverliezen voorkomen worden. De techniek werd al met succes toegepast in de micro-elektronica en op zonnecellen in het laboratorium. In samenwerking met een machinefabrikant is ze nu voor het eerst toegepast op industriële schaal. Daartoe werd een prototype-machine gebouwd die de schaalbaarheid van het productieprocedé heeft aangetoond.

Hiermee wordt de grootste verliespost van de moderne zonnecellen opgeheven, legt ECN-onderzoeker Bart Geerligs uit. “Met deze technologie worden de rendementsbeperkingen van de bestaande zonneceltechnologie opgerekt. Er is nu in korte tijd al een rendement bereikt van 20,7%, en we zien mogelijkheden om snel voortgang te blijven boeken in de richting van de 25%.”

De onderzoekers en de machinefabrikant maken zich sterk dat deze innovatie ook de gemiddelde prijs van zonnecellen zal verminderen. Ze presenteren de resultaten deze week op de Silicon PV/nPV conferentie in Chambéry (Frankrijk). 

(bron: EMIS)

Gepubliceerd op 10-03-2016

  277