Milieu

Niet-residentiële gebouwen krijgen eigen EPC in 2019

Het EPC voor de verkoop en de verhuur van niet-residentiële gebouwen komt er in 2019. Volgens de planning van het Vlaams Energieagentschap gebeurt de voorbereiding van de invoering in 2018. Dit omvat het opleiden van de trainer, het vastleggen van de inhoud en duur van de opleidingen type D,  de erkenning van opleidingsinstellingen, de erkenning van eerste energiedeskundigen, enz. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met de drie gewesten.
 
In 2016 zal werk gemaakt worden van de optimalisatie van het inspectieprotocol. Er zullen opnieuw wetenschappelijke partners worden gezocht, die de drie gewesten kunnen bijstaan, zowel met theoretische als praktische kennis van het bestaande gebouwenpark. De aanbesteding voor de softwareontwikkeling zal worden voorbereid, zodat in 2017 de effectieve ontwikkeling kan gebeuren. Ook de vorm en de inhoud van het EPC zal, in overleg met de doelgroep van de gebruikers, worden vastgelegd.

Gepubliceerd op 21-04-2016

  244