Milieu

Nieuw aanvraagformulier voor omgevingsvergunning

Minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft het model van ‘Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’ gewijzigd. Het gewijzigde model moet al sinds 1 juli gebruikt worden, maar werd pas op 4 juli gepubliceerd. Daarnaast past ze een 20-tal bijlagen bij het aanvraagformulier aan, en creëert ze 2 nieuwe bijlagen: voor mobiliteitsstudies, en voor het opdelen van gebouwen in units.
De minister wijzigt nog 7 andere ‘omgevingsvergunningsmodellen’, maar daar gaat het om kleine aanpassingen.
De wijzigingen zijn van zowel voor de stedenbouwkundige, als voor de milieugebonden omgevingsvergunningen van belang, en hebben onder meer te maken met het:
  • aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen, zoals golfterreinen, zwembaden, voetbal- of tennisvelden;
  • uitvoeren van handelingen waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is;
  • plaatsen van publiciteitsinrichtingen;
  • aanleggen van parkeerplaatsen;
  • opdelen van een gebouw in units (o.m. voor de opvang van asielzoekers en daklozen);
  • bouwen of verbouwen van studentenkamers, bedrijfswoningen en bijgebouwen; en
  • opstellen van een mobiliteitseffectenrapport (Mober) of mobiliteitsstudie.
Dat leidt tot grondige aanpassingen in het algemene aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning (bijlage 1 bij het omgevingsvergunningsbesluit), in de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor het bijstellen van een verkaveling (respectievelijk de bijlagen 3 en 6 OVB), en in de addendabibliotheek (bijlage 2 OVB).
In 5 andere bijlagen (de bijlagen 4, 5, 7, 19 en 20) wordt enkel een inleidende bepaling aangepast.
Van toepassing:
  • Vlaams gewest.
  • Sinds 1 juli 2017 (retroactief). “Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017”
Bron:Ministerieel besluit van 7 juni 2017 tot aanpassing van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, BS 4 juli 2017.

Gepubliceerd op 04-07-2017

  299