Nieuw formulier voor sluiting van risico-inrichting

Vanaf 1 september 2020 moet de exploitant van een risico-inrichting een nieuw model gebruiken wanneer hij de sluiting van zijn risico-inrichting wil melden aan de OVAM. Als hij de melding ten laatste op 31 augustus verricht met het oude formulier, blijft die melding geldig. Ook als de OVAM de melding pas na 31 augustus beoordeelt. Dat laat minister van Omgeving Zuhal Demir weten in het Belgisch Staatsblad van 31 juli.
In het Staatsblad vindt u overigens alleen een aankondiging. De formulieren zelf vindt u op de website van de OVAM, zowel in pdf- als in Word-formaat.
Risico-inrichtingen zijn fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die:
  • ofwel zijn opgenomen in de bijlage bij het Vlarebo-besluit (als het om een risico-inrichting gaat waarvan de exploitatie werd opgestart tussen 11 februari 1946 en 31 mei 1995);
  • ofwel zijn opgenomen in kolom 8 van de Vlarem-indelingslijst (als het om een risico-inrichting gaat waarvan de exploitatie op of na 1 juni 1995 werd opgestart).
De exploitant van een risico-inrichting moet binnen de 90 dagen na de sluiting van de inrichting een oriënterend bodemonderzoek (OBO) laten uitvoeren op de grond waar de inrichting stond of nog staat. Hij bezorgt dat verslag samen met het ingevulde meldingsformulier aan de OVAM.

Lees meer op senTRAL: Melding van sluiting van een risico-inrichting
 

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 03-08-2020

  34