Nieuw internationaal investeringsfonds voor schone energie

100 miljoen euro: zoveel geld komt dit jaar nog extra ter beschikking via de Europese Investeringsbank om de ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën verder te bevorderen.
 

De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en ‘Breakthrough Energy Ventures’ lanceren een investeringsfonds van 100 miljoen euro om innovatieve Europese bedrijven te helpen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van radicaal nieuwe, schone-energietechnologieën. Dat is eind mei in Vancouver aangekondigd bij de vierde ministeriële bijeenkomst van de 'Mission Innovation'. Dat is een mondiaal initiatief van 24 landen en de Europese Commissie (namens de Europese Unie), die rond schone energie werken met het doel deze op ruime schaal betaalbaar te maken.

Het investeringsfonds richt zich logischerwijze op de sectoren elektriciteit, transport, landbouw, productie en gebouwen. De bedoelde investeringen kunnen reeds starten vanaf de tweede helft van 2019.

Het fonds wordt voor de helft gefinancierd door de Europese Investeringsbank, en voor de andere helft door Breakthrough Energy Ventures

Gepubliceerd op 07-06-2019

  63