Milieu

Nieuw richtlijnenboek: Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER

 Ruimtelijke ingrepen hebben altijd een impact op het verkeer en de mobiliteit. Het verkeer blijft toenemen en de mobiliteit wordt steeds complexer. Daarom moeten besturen en projectontwikkelaars vaak een mobiliteitseffectenstudie opmaken, die probeert in te schatten welke mogelijke gevolgen een ruimtelijke ingreep op de mobiliteit heeft, met de bedoeling te anticiperen op mogelijke negatieve gevolgen en zo nodig het betreffende ruimtelijk plan aan te passen of tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen.
 

Om initiatiefnemers, studiebureaus en gemeentelijke overheden te helpen bij het opstellen van zo’n mobiliteitseffectenstudie geeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken sedert 2009 het richtlijnenboek “Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER” uit. De laatste editie is nu uit, en u kunt ze hier downloaden.

Het richtlijnenboek beschrijft de verschillende deelstappen voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport met alle nodige links naar beschikbare gegevensbronnen en kencijfers, en illustreert een aantal standaardtechnieken.

Niet onmiddelijk van toepassing

Let op: deze nieuwe editie is niet van toepassing op reeds lopende projectaanvragen:

  • voor de aanvragen voor projecten ingediend vóór 9 november 2018 mag het oude richtlijnenboek 'Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER' (november 2009) worden gehanteerd 
  • voor de aanvragen ingediend vanaf 9 november 2018 is voor de mobiliteitstoets en de mobiliteits-studie/MOBER het huidige richtlijnenboek van toepassing
  • het richtlijnenboek is van toepassing op lopende planningsinitiatieven,
  • het is evenwel niét van toepassing op lopende plannen als de dienst MER (departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten) reeds vóór de publicatie van het huidige richtlijnenboek overeenkomstig de lopende planningsprocedure over de inhoudsafbakening van het planmilieu-effectrapport een beslissing heeft genomen of kwaliteitsbeoordeling heeft gedaan: in dat geval mag het oude richtlijnenboek worden gehanteerd
  • voor plannen en programma's die definitief worden vastgesteld vanaf 9 november 2019, is voor de mobiliteitstoets en de mobiliteitsstudie/MOBER het huidige richtlijnenboek altijd van toepassing
 
Meer informatie krijgt u via mail: beleid@mow.vlaanderen.be

Gepubliceerd op 09-05-2018

  458