Milieu

Nieuw uitstel van het digitaal Omgevingsloket

Het Vlaams Parlement bood in plenaire zitting de regering een uitweg aan om een nieuwe mislukking van het digitale omgevingsloket op de valreep te vermijden, door een nieuw uitstel tot 1 januari.

Met de “laatste” deadline van 1 juni in het verschiet was al een tijdje duidelijk geworden dat de administratie ook dan geen foutloze werking van het digitale omgevingsloket zal kunnen garanderen. Tussen allerlei meer opvallende discussies door, heeft het Vlaams Parlement daarom in de plenaire zitting van afgelopen woensdag 24 mei een voorstel van decreet aangenomen van de parlementsleden van de drie meerderheidspartijen Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel en Bart Nevens. Het voorstel wordt nu ter bekrachtiging doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Het voorstel van decreet gaat over een algemeen uitstel voor alle gemeenten van de invoering van de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018. Deze maatregel is nodig, omdat de geplande testen en de testperiode onvoldoende zijn om uitspraken te doen over de verwachte performantie van de toepassing van de foutloze werking van het digitaal loket.

De nieuwsbrief van het departement Omgeving bevestigt inmiddels dat de Vlaamse regering het digitale loket uitstelt tot 1 januari.  "Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018. Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben."

 

Bron: Vlaams Parlement

Gepubliceerd op 26-05-2017

  114