Nieuwe aanpassingen aan het omgevingsloket

Het voorbije jaar zijn er regelmatig kleine verbeteringen uitgevoerd aan het Omgevingsloket. Ondertussen werd hard gewerkt aan een aantal meer ingrijpende verbeteringen. Die zullen de komende maanden zichtbaar worden.

Vanaf vandaag kan een initiatiefnemer (exploitant, aanvrager, architect…) ook na het indienen van een aanvraag de persoonsgegevens wijzigen, personen toevoegen of de betrokkenheid van een persoon stopzetten. Hiervoor werd het invoerscherm aangepast.

Als de lopende tests succesvol blijven, kunnen instanties en ondernemingen vanaf eind april lees- of schrijfrechten geven aan hun medewerkers. Zo krijgen deze medewerkers via hun werklogin automatisch toegang tot alle projecten waar hun instantie of onderneming bij betrokken is en hoeven ze niet telkens opnieuw aan een project te worden toegevoegd. Bedrijven gaan zichzelf kunnen registreren, zoals ze dat vandaag al kunnen in het Ondernemersloket.

Tegen de zomer wordt de lay-out van het Omgevingsloket ingrijpend aangepast om de gebruiksvriendelijkheid ervan te verhogen.

Daarnaast werkt het loket aan de mogelijkheid om een aangepaste projectinhoud in te dienen bij het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek of als wijzigingsverzoek, zodat de inhoud van een project altijd correct beschikbaar is in het loket.

Ook de communicatie rond beroepschriften zal verbeteren.

Er komen specifieke aanpassingen voor inwoners van faciliteitengemeenten in de Brusselse rand, conform de taalwetgeving.

Op langere termijn wil het loket de beslissing in gestructureerde vorm aanbieden, zodat gegevens automatisch gebruikt kunnen worden bij een volgende aanvraag. Hierdoor kan bijvoorbeeld de gecoördineerde vergunningstand van een ingedeelde inrichting of activiteit eenvoudig als vertrekbasis gebruikt worden bij een volgende aanvraag.

Begin juni organiseert het Departement Omgeving hierover informatiesessies voor de lokale besturen, architecten, adviesinstanties en milieuprofessionals.

Gepubliceerd op 25-03-2019

  96