Nieuwe activiteit aanvaard als permanente bijscholing voor milieucoördinator

Elke milieucoördinator is verplicht per jaar 30u bijscholing te volgen inzake milieuwetenschappen, inclusief milieutechnologie en -recht, en de decretaal vastgelegde taken van de milieucoördinator. Noch Vlarem, noch Vlarel (specifiek voor de externe milieucoördinator) bevat specifieke richtlijnen over de inhoud van de seminaries, studiedagen e.d., behalve dat ze betrekking moet hebben op de leefmilieuproblematiek in het algemeen. De vereniging voor milieuprofessionals VMx heeft al enkele jaren geleden in overleg met het Departement Omgeving meer gedetailleerd vastgelegd wat aanvaard wordt als bijscholing. Sinds kort is er een optie toegevoegd die voor veel interne milieucoördinatoren interessant kan zijn, met name de valorisatie van de inzet van actieve interne milieucoördinatoren (vb. het opstarten van een eigen waterzuiveringsinstallatie).

Wat betekent "de valorisatie van de inzet van actieve interne milieucoördinatoren" in de praktijk? Hiermee worden interne milieuprojecten bedoeld (die ook tot resultaten hebben geleid). Het moet gaan om uitzonderlijke projecten die verder gaan dan de normale dagtaak van de milieucoördinator. Volgende voorbeelden worden aangehaald:

  • Procedure windmolen op eigen bedrijfsterrein;
  • Opstart eigen waterzuiveringsinstallatie;
  • Opmaak mobiliteitsbeleidsplan;
  • Implementatie milieumanagementsysteem.

Elk project telt voor maximum vijf uur bijscholing en omvat het inwerken in de materie, uitwerken van het project, contact met externe deskundigen, expliciteren en reflecteren over eigen werk, interne en externe communicatie, … Per jaar komt maximum tien uur in aanmerking. De milieucoördinator moet het project in een document toelichten en de uurbesteding verantwoorden.

 Lees volledige artikel op senTRAL.

Auteur: Jeroen Beghin (Adviesbureau Ph7 / M-Tech)

  221