Nieuwe BBT Legionella is gepubliceerd

Gepubliceerd op 02-02-2018

legio2

Er is een nieuwe versie van de BBT voor beheersing van Legionella in nieuwe sanitaire systemen gepubliceerd. In publiek toegankelijke inrichtingen in Vlaanderen die beschouwd worden als ‘hoog- of matigrisico inrichtingen’, moeten nieuwe watervoorzieningen gebouwd en geëxploiteerd worden volgens dit document ‘Beste Beschikbare Technieken voor legionellabeheersing’ (BBT).

De nieuwe versie is gepubliceerd op 26 januari 2018, na revisie door WTCB en VITO in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

U kunt het document hier downloaden.  (pdf)

Bron:  Instal2020

Zie ook op senTRAL

  391