Milieu

Nieuwe call 2017 projecten groene warmte

Er werd een nieuwe oproep gelanceerd voor projecten rond groene warmteproductie. De Vlaamse regering heeft daarvoor een budget van ruim 12 miljoen euro vrijgemaakt. Bedrijven die restwarmte benutten, warmte opwekken op basis van aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of die biomethaan produceren kunnen daarvoor steun krijgen. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 februari tot 15 maart 2017.

De Vlaamse overheid roept bedrijven en organisaties op om projecten in te dienen rond groene warmteproductie. 6 miljoen euro dient voor het benutten van restwarmte. Die restwarmte kan het eigen bedrijf recupereren of via warmtenetten verspreiden naar andere bedrijven of huizen. Nog veel restwarmte gaat momenteel verloren, vooral in industriële sectoren. Als die restwarmte kan worden opvangen en verspreid, worden de doelstellingen 2020 moeiteloos gehaald
Voor de warmteproductie uit diepe aardwarmte, de zogenoemde geothermie, heeft de Vlaamse regering 4 miljoen euro opzijgezet. Daarnaast kunnen bedrijven of organisaties die installaties op basis van lokale biomassa willen opzetten, aanspraak maken op 1 miljoen euro. Het gaat dan om eerder kleine installaties met een brutoproductie van meer dan 1MW. Tenslotte is ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren een budget van 1 miljoen euro uitgetrokken.

Het is al de vijfde keer sinds 2013 dat de Vlaamse regering een oproep lanceert rond groene warmte. De intekeningen voor de eerste drie calls kwamen eerder aarzelend op gang, met in totaal 22 ingediende projecten. De laatste oproep lokte meer belangstelling; toen dienden 17 bedrijven of organisaties een project in, 15 projecten kregen ondersteuning.

Volgens het Vlaams Energieagentschap zal groene warmte tegen 2020 37% van de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie invullen.

Het is het Vlaams Energie Agentschap dat de rangschikking maakt en de steun toekent tot het budget is opgebruikt. Het VEA is bereid projectideeën vooraf af te toetsen.

Aanvragen kunnen van 1 februari tot 15 maart worden ingediend via formulieren op www.energiesparen.be.

Lees meer....

Lees ook: Call Groene warmte, restwarmte, biomethaan

Gepubliceerd op 16-01-2017

  282