Nieuwe CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens definitief na goedkeuring Raad van Ministers

 De Raad van Ministers van de EU heeft overeenstemming bereikt over CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens in de EU voor de periode na 2020. Tegen 2030 moeten de emissies van nieuwe auto's 37,5% lager liggen, en die van nieuwe bestelwagens 31% lager, dan in 2021.


Het akkoord bevestigt de stemming van het Europees Parlement van 27 maart l.l. en kadert in de Europese doelstellingen voor het koolstofarm maken en moderniseren van de mobiliteitssector. De nieuwe CO2-normen zijn een opstap naar een klimaatneutrale economie in overeenstemming met de verbintenissen van de EU in het kader van het Akkoord van Parijs.

Stimuli

De ministers willen een technologieneutraal stimuleringsmechanisme voor nul- en lage-emissievoertuigen, om de markt een duidelijk signaal te geven voor investeringen in schone voertuigen. Het gaat dus concreet over voertuigen met nuluitstoot (volelektrische of brandstofcelvoertuigen) en voertuigen met een lage uitstoot van minder dan 50 g CO2 per km (plug-in hybrides).

Maar met Dieselgate nog vers in het geheugen, moet er bovendien een versterkt systeem voor markttoezicht worden opgezet, om de representativiteit van de officiële testprocedure voor het bepalen van de emissies in vergelijking met het werkelijke rijgedrag te controleren. Dat moet ook garanderen dat de in de handel gebrachte voertuigen in overeenstemming zijn met de bij de typegoedkeuring geteste referentievoertuigen.

Tenslotte zullen er diverse ondersteuningsmechanismen komen voor een kosteneffectieve uitvoering van de CO2-doelstellingen, denk aan regels voor het gebruik van eco-innovatietechnologieën en afwijkingen voor kleine fabrikanten.

De nieuwe wetgeving zal 20 dagen na de bekendmaking in het Europees Publicatieblad in werking treden.

Gepubliceerd op 18-04-2019

  128