Nieuwe Green Deal: circulair bouwen – stel u kandidaat!

Op 22 februari 2019 lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de Green Deal Circulair Bouwen. Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Wenst u zich te engageren? Schrijf u alvast in.

De bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Via een Green Deal delen deelnemers kennis en ervaring. Er worden tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uitgetest. Een onderzoeksgroep werkt ondersteunend aan de ‘randvoorwaarden’: juridische, economische en andere drempels.

Van deelnemers wordt het volgende gevraagd:

  • ten minste één pilootproject uitvoeren tijdens de looptijd;
  • actief deelnemen aan het lerend netwerk waarbinnen u kennis en ervaringen uitwisselt met de andere deelnemers;
  • akkoord gaan dat de onderzoekers van de proeftuin Circulair Bouwen kunnen beschikken over alle relevante data, resultaten en lessen van de pilootprojecten;
  • de nodige stappen zetten om de principes van circulair bouwen structureel in te bedden in de eigen organisatie.

U kunt nu al aangeven dat uw organisatie zich wenst te engageren. U krijgt dan de volledige tekst toegestuurd. Een formele ondertekening volgt op vrijdag 22 februari 2019 in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege.

Meer informatie

Zie ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 18-01-2019

  191