Nieuwe indeling in groot- en kleinverbruikers voor waterheffingen

Eén van de opvallendste gevolgen van het samenbrengen van de afvalwaterheffing en van de heffing op het oppompen van grondwater in één nieuw ‘Waterwetboek’, is dat duidelijk werd dat kleinverbruikers volgens het grondwaterregime, niet noodzakelijk kleinverbruikers zijn volgens de afvalwaterregeling. Het programmadecreet 2019 voert nu eenzelfde definitie in voor beide heffingsregimes.
Kleinverbruikers (zonder aangifteplicht) zijn vanaf nu nog enkel natuurlijke of rechtspersonen met een totaal jaarwaterverbruik van minder dan 500 m³. Maar in tegenstelling tot wat tot nu het geval was, wordt het water uit een eigen waterwinning opgeteld bij het gefactureerde drinkwaterverbruik om uit te maken of men al dan niet de drempel van 500 m³ overschrijdt. Waterwinners worden vanaf nu dus sneller als ‘grootverbruiker’ bestempeld. Mét aangifte- en heffingsplicht.
Het programmadecreet voert nog meer wijzigingen door. Zo wordt de vrijstelling van afvalwaterheffing voor wie grondwater gebruikt voor thermische energieopslag, uitgebreid naar wie oppervlaktewater gebruikt voor thermische energieopslag. Net als onder het grondwaterregime, moet het oppervlaktewater na gebruik opnieuw geloosd worden in hetzelfde watertype. De heffingsplichtige moet de vrijstelling van heffing zelf aanvragen en hij moet bij zijn aanvraag het bewijs voegen dat hij een omgevingsvergunning heeft voor het winnen van grondwater (rubriek 53.6 van de indelingslijst) of oppervlaktewater (rubriek 3.7 van de indelingslijst) voor thermische energieopslag.
Het programmadecreet 2019 versoepelt verder het heffingsregime bij bronbemalingen, proefpompingen en draineringen, en bij winning van grondwater voor ondergrondse beluchting. Het voert een meldingsplicht in wanneer de zegels van een meter om één of andere reden verbroken worden. Het decreet schrapt tot slot de specifieke omzettingscoëfficiënt voor de berekening van de vuilvracht in de droogkuissector (rubriek 55) en herformuleert de omzettingscoëfficiënt voor bronbemalingen (rubriek 58).
Het nieuwe Waterwetboek treedt in werking op 1 januari 2019 en de wijzigingen die het programmadecreet 2019 doorvoert in dat nieuwe waterwetboek, treden ook op die datum in werking.
Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 1 januari 2019.
 

 

Gepubliceerd op 04-01-2019

  154