Milieu

Nieuwe kaarten luchtkwaliteit tonen effect van street canyons

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je nieuwe modelkaarten voor de luchtkwaliteit raadplegen, die voor het eerst rekening houden met het effect van dichtbebouwde smalle straten of street canyons. Zo krijg je een zicht op de luchtkwaliteit op straatniveau. Deze modelkaarten zullen getoetst worden aan de data die verzameld worden met het project CurieuzeNeuzen.
 
De luchtkwaliteit kan niet overal gemeten worden. Daarom worden er schattingen gemaakt voor de plekken waar niet gemeten wordt. Voor het eerst houden de modelkaarten nu rekening met de impact van street canyons. In deze smalle straten is de natuurlijke ventilatie beperkt waardoor de luchtvervuiling zich opstapelt. Wetenschappelijk zijn dit de best beschikbare kaarten om de luchtkwaliteit in te schatten.Met deze meer gedetailleerde informatie kunnen gemeenten hun lokale mobiliteitsplannen beter opbouwen en gerichter lokale maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in hun gemeente te verbeteren.

Bekijk hier de kaarten voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), fijn stof (PM2,5) en zwarte koolstof (BC)

Meer weten?
• Hoe betrouwbaar is de kaart?
• Wat als ik woon in een rode zone?
• Hoe kan ik als gemeente met deze kaarten aan de slag?
• Andere vraag?

Gepubliceerd op 06-03-2018

  333