Milieu

Nieuwe leidraad 'Pesticidenvrij ontwerpen'

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een nieuwe brochure online gezet om bedrijven en besturen te helpen om groenterreinen te beheren zonder pesticiden.

Sinds 1 januari 2015 worden geen pesticiden meer gebruikt door openbare diensten bij het groenonderhoud. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. De brochure “Pesticidenvrij ontwerpen” van de VMM reikt daarvoor een leidraad aan.

Bij het plannen van een nieuw terrein houdt men best al rekening met hoe het pesticidenvrij beheerd kan worden. Voor bestaande terreinen kunnen kleine ingrepen al een groot verschil maken om ongewenste plantengroei te voorkomen zonder pesticiden. Die zijn samen te vatten in acht vuistregels:

  • verhard zo weinig mogelijk
  • voorkom dat er waterplasjes kunnen blijven staan; laat water in de grond sijpelen.
  • zorg voor eenvoudig (machinaal) onderhoud
  • voer de werken correct uit, controleer ze en herstel wat kapot is gegaan
  • verweef groene en verharde stukken
  • kies de kantsteen op basis van de soort verharding en de groenvorm
  • zorg dat bomen aan verhardingen plaats krijgen om te groeien
  • plant de juiste plant op de juiste plaats

De leidraad geeft voor elk van deze vuistregels een reeks aanbevelingen en tips en illustreert met foto's welke de problemen én vooral wat de oplossingen zijn.

Gepubliceerd op 26-11-2015

  230