Milieu

Nieuwe norm voor de telling van Legionella

Het NBN heeft een nieuwe versie van de norm NBN EN ISO 11731 voor de telling van Legionella gepubliceerd.
Legionairsziekte
Legionellose, legionella of legionairsziekte is een vorm van longontsteking die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie. De ziekte werd voor de eerste maal beschreven in 1976 naar aanleiding van een epidemie in Philadelphia tijdens een bijeenkomst van oud-strijders.

Cultuur van Legionella sp. onder UV-licht

Ook in België zijn er sinds de ontdekking van de ziekte al enkele tientallen gevallen beschreven. Bekend of eerder berucht zijn de epidemieën die eind vorige eeuw voorkwamen en die gelinkt konden worden aan het gebruik van bubbelbaden.

De ziekteverwekker

De ziekte wordt veroorzaakt door de Legionella-bacterie, die voornamelijk in stilstaand water leeft. De groeicapaciteit is sterk temperatuursafhankelijk:
  • Legionella overleeft, maar vermenigvuldigt zich niet;
  • 20 – 50 °C: binnen dit bereik vermenigvuldigt de bacterie zich. De optimale temperatuur ligt tussen 35 en 46 °C;
  • > 50 °C: de bacterie sterft af. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller dit verloopt (20 min. bij 60 °C, 5 min. bij 70 °C).
De Legionella-bacterie is terug te vinden in alle natuurlijke en artificiële waterige milieus. De belangrijkste bronnen van besmetting zijn sanitaire installaties voor warm water, luchtbehandelingssystemen, koeltorens, industriële koelcircuits, warmwaterbronnen, waterbekkens en fonteinen.De infectie gebeurt door het inademen van besmette aerosolen (afkomstig van luchtbehandelingssystemen, douches, vernevelaars, bevochtigers van ademhalingstoestellen). De belangrijkste risicofactor is de leeftijd. Ook personen met een immuundeficiëntie of een ernstige chronische ziekte lopen een verhoogd risico.

Telling

De NBN EN ISO 11731 beschrijft cultuurmethodes voor het isoleren van Legionella en het bepalen van hun aantal in waterstalen.

De methodes zijn toepasbaar op alle soorten waterstalen, met inbegrip van drinkwater, industrieel water, afvalwater en natuurlijke wateren. Ze kunnen ook gebruikt worden voor watergerelateerde matrixen (bv. biofilms, sedimenten ...).

Aangezien niet alle Legionella-species kunnen worden gekweekt, zijn de methodes beschreven in deze norm niet voor alle species van Legionella geschikt.

De integrale tekst van de NBN EN ISO 11731 is beschikbaar op senTRAL.

Meer info op senTRAL:

Gepubliceerd op 13-09-2017

  368