Nieuwe versie van de NBN EN ISO 50001 gepubliceerd

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft de nieuwe versie van de NBN EN ISO 50001 met betrekking tot energiemanagementsystemen gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is de invoering van de nieuwe High Level Structure (HLS), die ook wordt gebruikt in de ISO 14001, ISO 9001 en ISO 45001.

De NBN EN ISO 50001 heeft tot doel om organisaties toe te laten om systemen en processen op te zetten die nodig zijn voor de continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van de energie-efficiëntie en het energiegebruik en -verbruik. Het document beschrijft de eisen aan het energiemanagementsysteem (EMS) voor een organisatie. Een succesvolle implementatie van een EMS ondersteunt een cultuur van verbetering van de energieprestaties, die afhankelijk is van het engagement van alle niveaus binnen de organisatie, en meer bepaald van het management. In veel gevallen vergt dit een verandering van de organisatiecultuur.

De norm is van toepassing op activiteiten die de organisatie beheert. De implementatie ervan kan worden aangepast aan de specifieke eisen van de organisatie, zoals de complexiteit van de systemen, het niveau van gedocumenteerde informatie en de beschikbare resources. Hij is van toepassing op het ontwerp en de aankoop van energieverbruikende faciliteiten, apparatuur, systemen en processen binnen het toepassingsgebied van het EMS.

De ontwikkeling en uitvoering van een EMS omvat een energiebeleid, streefcijfers, energiedoelstellingen en actieplannen met betrekking tot de energie-efficiëntie en het energiegebruik en -verbruik, met respect voor toepasselijke wettelijke en andere vereisten. Een EMS stelt een organisatie in staat om energiedoelstellingen en -doelen vast te stellen en te halen, om de nodige maatregelen te treffen om haar energieprestaties te verbeteren en om aan te tonen dat haar systeem voldoet aan de vereisten van NBN EN ISO 50001.

Meer info online:

Gepubliceerd op 25-09-2018

  565