Nieuwe Vlaamse minister van Omgeving handhaaft betonstop

 De kersverse minister van Omgeving in de nieuwe Vlaamse regering, Zuhal Demir, wil nog dit jaar het Instrumentendecreet goedkeuren, dat eigenaars van (bouw)grond moet compenseren voor de betonstop. Al is die beladen term inmiddels ingewisseld voor ‘bouwshift’.
 

De Vlaamse regering verving het woord ‘betonstop’ in haar regeerakkoord immers door ‘bouwshift’, maar de bedoeling blijft: geen open ruimte meer innemen tegen 2040. Minister Demir bevestigde in het Vlaams parlement dat ook de tussentijdse doelstelling behouden moet blijven.

De vorige Vlaamse regering slaagde er niet in om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  uit te voeren, omdat er juridische problemen opdoken met de decreten. Maar de doelstelling principes blijft overeind: geen nieuwe verkavelingen meer tegen 2040. Het BRV voorziet ook dat de inname van open ruimte tegen 2025 moet halveren van 6 hectare naar 3 hectare per dag. “Ook deze tussentijdse doelstelling is opgenomen in de strategische visie en bijgevolg zal ik deze blijven nastreven,” aldus Demir in het parlement.

Instrumentendecreet

De minister wil het Instrumentendecreet zo snel mogelijk voor het parlement brengen, liefst voor het einde van het jaar. Dat decreet tekent de modaliteiten van het BRV uit, onder meer de schadevergoeding voor eigenaars van een bouw- of industriegrond die in natuurgebied wordt veranderd. Voor die planschadevergoedingen is volgend jaar reeds 15 miljoen euro voorzien. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de watergevoelige gebieden.

Gepubliceerd op 24-10-2019

  94