Milieu

Nieuwe VLAREBO-categorieën A* en B* in indelingslijst van VLAREM I

In de laatste kolom van de indelingslijst bij VLAREM I zijn sinds 1 juni 2015 twee nieuwe VLAREBO-categorieën toegevoegd: A* en B*. Ze gelden voor de opslag van brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4) en de opslag van ontvlambare vloeistoffen (rubrieken 17.3.2.1 en  17.3.2.2). Opgelet: deze lijst is wel enkel van toepassing voor inrichtingen waarvoor de exploitatie is gestart na 31 mei 2015!

Waarom toevoeging van A* en B*?

Deze letters zijn toegevoegd om een onderscheid te maken naar de onderzoeksverplichtingen naargelang de opslag van brandbare of ontvlambare vloeistoffen bovengronds of ondergronds is. Bovengronds wordt beschouwd als een kleiner risico op bodembedreiging.

Betekenis van A* en B*

Is uw activiteit aangeduid in de laatste kolom van de indelingslijst van VLAREM I met de letter "A*":
  • én u hebt enkel bovengrondse opslag: geen verplicht periodiek oriënterend bodemonderzoek;
  • én u hebt enkel ondergrondse opslag: eerste periodiek oriënterend bodemonderzoek hetzij binnen 10 jaar voor datum van definitieve goedkeuring milieuvergunning, hetzij binnen 12 jaar na aanvang van exploitatie en vervolgens 20-jaarlijks;
  • én u hebt combinatie van bovengrondse en ondergrondse opslag: eerste periodiek oriënterend bodemonderzoek hetzij binnen 10 jaar voor datum van definitieve goedkeuring milieuvergunning, hetzij binnen 12 jaar na aanvang van exploitatie en vervolgens 20-jaarlijks.

Is uw activiteit aangeduid in de laatste kolom van de indelingslijst van VLAREM I met de letter "B*":

  • én u hebt enkel bovengrondse opslag: eerste periodiek oriënterend bodemonderzoek hetzij binnen 10 jaar voor datum van definitieve goedkeuring milieuvergunning, hetzij binnen 12 jaar na aanvang van exploitatie en vervolgens 20-jaarlijks;
  • én u hebt enkel ondergrondse opslag: eerste periodiek oriënterend bodemonderzoek hetzij binnen 10 jaar voor aanvang van exploitatie, hetzij binnen 6 jaar na aanvang van exploitatie en vervolgens 10-jaarlijks;
  • én u hebt combinatie van bovengrondse en ondergrondse opslag: eerste periodiek oriënterend bodemonderzoek hetzij binnen 10 jaar voor aanvang van exploitatie, hetzij binnen 6 jaar na aanvang van exploitatie en vervolgens 10-jaarlijks.
Vanaf 1 juni 2015!!

Deze nieuwe VLAREBO-categorieën zijn ingegaan vanaf 1 juni 2015. Ze gelden dus niet voor opslagactiviteiten die reeds in exploitatie waren voor 31 mei 2015.

Lees meer op senTRAL:

- Oriënterend bodemonderzoek
- Jaaragenda: Eenmalig oriënterend bodemonderzoek
- Jaaragenda: Periodiek oriënterend bodemonderzoek

Gepubliceerd op 07-10-2015

  201