Nog een brochure voor het sorteren van bedrijfsafval

Uit analyses blijkt dat nog heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd en papier en karton uit bedrijven bij het restafval belanden. Daarom heeft de OVAM opnieuw een brochure uitgegeven om bedrijven beter te informeren en te sensibiliseren voor betere afvalsortering. Maar tegelijk vraagt de OVAM ook steun van lokale besturen om de handhaving aan te scherpen.
 
De nieuwe brochure bevat de regels en sorteerverplichtingen op een heldere manier voorgesteld: de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, de geldende contractverplichtingen en eventuele premies.
Ze is hier te downloaden, en gemeenten kunnen het bedrukt papier ook bestellen via dit formulier
 

Gepubliceerd op 19-09-2019

  71