Milieu

Nog HCFK’s in uw koelinstallatie?

Sinds 1 januari 2015 is het gebruik van HCFK’s verboden. Koel-, vries- en airconditioninginstallaties die nu nog niet omgebouwd zijn, moeten niet afgebroken worden, maar mogen wel niet meer met HCFK’s worden bijgevuld bij onderhoud, panne of lekkage. Wat te doen?

HCFK’s zijn gereguleerde stoffen die zijn opgenomen in groep VIII van bijlage I van de Europese Verordening nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. De bekendste en wijdst verspreide HCFK is R22 (chloordifluormetaan of CHClF2). Ook mengsels waarin R22 is toegepast (bv. R401, R402, R403, R408 en R409), vallen onder dit verbod. Andere voorbeelden van HCFK’s zijn: R141b, R142b,…

Als u nog een koelinstallatie hebt die koelt met HCFK’s, hebt u 4 mogelijkheden:

1) Behoud

U kan de bestaande koelinstallatie behouden: het blijft toegestaan om de koelinstallatie te repareren en componenten te vervangen. De voorwaarde is wel dat het koelmiddel in de installatie aanwezig blijft. Tijdelijk afpompen is niet toegstaan. Bij een lek kan er ook niet meer bijgevuld worden. De bedrijfszekerheid neemt hierdoor dus sterk af. Een eigen voorraad koelmiddel mag ook niet meer gebruikt worden.

2) Drop in

Het koelmiddel wordt afgepompt en vervangen door een alternatief koelmiddel. Voordeel: de kost is laag en de interventie is van korte duur. Nadeel: verminderde koelcapaciteit, een stijgend energieverbruik en een verkorting van de levensduur van de installatie. In veel gevallen is een drop-in daarom minder geschikt als blijvende oplossing.

3) Retrofit of ombouw

De installatie wordt omgebouwd zodat ze geschikt wordt voor een alternatief koelmiddel dat op langere termijn bruikbaar blijft. Dit kan afhankelijk van het type installatie beperkte of uitgebreide aanpassingen inhouden. Over het algemeen is er een capaciteitsverlies tussen 5 en 25 %.

4) Vervanging

U kan uw oude installatie laten vervangen door een nieuwe, die koelt met een natuurlijk en milieuvriendelijk koelmiddel zoals CO2 of NH3 of een nieuw koelmiddel (R404A, R507A, R134a, enz.) dat energie-efficiënter is. Een installatie met bv. ammoniak (NH3, R717) als koelmiddel heeft een energetisch rendement dat minstens 20% hoger ligt dan andere centrales op synthetisch koelmiddel. Het koelsysteem zorgt ook voor een vermindering van de koeltijd en koeling. Dit is vaak de duurste oplossing, maar ook de meest toekomstgerichte, aangezien u gebruikmaakt van de meest recente en energie-efficiënte technologieën.
 
 
Lees ook op Sentral:

Gepubliceerd op 30-06-2015

  329