Milieu

ODE heeft een nieuwe voorzitter


Jan TurfDe Organisatie Duurzame Energie (ODE) heeft een nieuwe voorzitter. Eind april heeft de raad van bestuur Jan Turf aangeduid, die na zes jaar Chris Derde (Fortech/Wase Wind) opvolgt.

Jan Turf (°1955) was onder meer campagneleider bij 11.11.11 en Greenpeace Belgium, hoofd communicatie op het Federale kabinet Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen, en beleidscoördinator bij de Bond Beter Leefmilieu. Sinds april 2011 is hij zelfstandig zaakvoerder van About Society cvba, waarmee hij opdrachten uitvoerde voor het begeleiden van maatschappelijke processen gericht op duurzame ontwikkeling, onder meer in opdracht van Argus, de Boerenbond en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Hij schreef recent het Argusrapport ‘‘Energie voor Morgen – krijtlijnen van een duurzaam energiesysteem", waarin tientallen experts en stakeholders uit alle geledingen van de samenleving werden bevraagd over hun visie op de verdere ontwikkeling van ons energiesysteem. Turf: “Er heerst onder alle experts en belanghebbenden ruime eensgezindheid dat ons huidige energiesysteem niet langer beantwoordt aan de vereisten van de hedendaagse samenleving. Het nieuwe energiesysteem zal efficiënter, zuiniger en op termijn goedkoper zijn dan het oude. Maar dan moeten we vandaag de juiste keuzes maken en de juiste investeringen doen. Dat geldt zowel op vlak van elektriciteit als van warmte, waar een groot potentieel voor groene technologieën bestaat.”

Bij zijn aanstelling tot voorzitter van ODE hield Jan Turf een pleidooi om alle neuzen in dezelfde richting te keren. “Waar we vandaag nood aan hebben, is aan een breed gedragen duurzaam energiebeleid. Samenleving, bedrijven en beleid moeten samen de bakens uitzetten voor het toekomstig duurzaam energiesysteem. Versnippering zal geld en tijd kosten.”  ODE zal zich opstellen als een actieve partner voor beleid en samenleving.

Gepubliceerd op 07-05-2014

  268