Milieu

Omgevings- of milieuvergunning: hoe zat het ook alweer?

Sinds 23 februari is de omgevingsvergunning officieel van start gegaan, maar niet op alle niveaus en in alle gemeenten werd ze al ingevoerd. Tot 1 januari 2018 blijft het een overgangsperiode, waarin u voor bepaalde projecten/klassen/gemeenten al wel een omgevingsvergunning zal moeten aanvragen, voor andere niet. U kunt het nakijken op het volgende senTRAL-schema.

Opgelet: de gewijzigde indelingslijst is in alle gevallen al van toepassing.Schema -aanvraag -png -600

Verder vindt u op senTRAL uitgebreide informatie terug over de omgevingsvergunning:

Gepubliceerd op 01-09-2017

  376