Milieu

Omgevingsloket al toegevoegd aan uw favorites?

Het Omgevingsloket, een website van de Vlaamse overheid, maakt u wegwijs in alles wat te maken heeft met de omgevingsvergunning. Zowel wetgeving, procedures, formulieren als tools zijn er beschikbaar. De website richt zich zowel naar aanvragers, behandelaars als adviesverleners van vergunningen. Hoewel de omgevingsvergunning pas in werking treedt in februari 2017, zijn vandaag reeds toepassingen mogelijk via het loket.

Digitale bouwaanvraag mogelijk in jouw gemeente?
Tool die nagaat of in uw gemeente digitaal indienen reeds mogelijk is.

Zelf je digitale bouwaanvraag samenstellen:
  • Stappenplan voor indienen van bouwaanvraag;
  • Snelinvoer van digitale bouwaanvraag voor eenvoudige werken (plaatsen van zonnepanelen);
  • Algemeen dossier indienen via loket voor digitale bouwaanvraag.
Digitaal openbaar onderzoek van reeds vergunde of lopende stedenbouwkundige dossiers:
de stedenbouwkundige dossiers bekijken waarvoor nu een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden en digitaal een bezwaarschrift indienen. Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de desbetreffende gemeente.

Omgevingscheck:
welke voorschriften gelden voor stedenbouwkundige werken die je wil uitvoeren op perceel dat je aanduidt op kaart. Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richtinggevend is.

Gepubliceerd op 30-03-2016

  309