Milieu

Omgevingsloket: normenboeken en instructiefilmpjes

De Vlaamse overheid wil je wegwijs maken in het omgevingsloket. Daarom kunt u steeds terecht in de normenboeken met richtlijnen voor het indienden van een correcte vergunningsaanvraag en kun je ook steeds je mosterd halen bij de instructiefilmpjes over hoe bepaalde zaken in te voeren in het digitale loket.

Normenboeken

De gegevens bij een vergunningsaanvraag moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vindt je in de normenboeken. Een aanvraag kan onvolledig verklaard worden wanneer de richtlijnen uit het normenboek niet gevolgd werden. In de normenboeken staat ook duidelijk opgelijst hoe de plannen en foto's moeten worden opgemaakt om ze correct digitaal te kunnen opladen in het Omgevingsloket.

Je hebt normenboeken voor:

  • digitale aanvragen met architect;
  • digitale aanvragen zonder architect;
  • digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken;
  • digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen;
  • digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden;
  • aanvragen van een bijstelling van een digitaal vergunde verkaveling;
  • analoge aanvragen zonder architect;
  • analoge meldingen van stedenbouwkundige handelingen zonder architect;
  • analoge aanvragen voor het verkavelen van gronden.
Lees alle normenboeken.
Instructiefilmpjes
7 instructiefilmpjes wijzen je dan weer de weg doorheen bepaalde stappen in het omgevingsloket. Bekijk ze allemaal.

Gepubliceerd op 19-01-2018

  258