Milieu

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

 Na ettelijke maanden uitstel is het nu officieel: op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen vanaf dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. Dat betekent dat het digitale alle tests heeft doorstaan en nu – eindelijk - op punt staat.
 

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit.Op 23 februari 2017 trad de nieuwe wetgeving in werking. Alle procedures waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd zijn, verlopen sinds die datum ook al via het Omgevingsloket, en de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden waren in het voorjaar klaar om over te stappen naar de digitale procedure van de omgevingsvergunning. Maar dat online loket kampte nog met heel veel software- en capaciteitsproblemen, waardoor de verplichting om het te gebruiken voor lokale besturen nog eens twee keer werd uitgesteld: eerst  naar 1 juni  en vervolgens  naar 1 januari  e.k. Na hardnekkige geruchten en twijfels  of die deadline wel haalbaar zou blijken, stuurt het Departement Omgeving vandaag een formele bevestiging: op 1 januari zal het digitale loket helemaal klaar en performant zijn om alle aanvragen voor omgevingsvergunningen op te vangen en te verwerken.

Wettelijke verplichting

Dat betekent dus dat op die datum de omgevingsvergunning van kracht wordt in alle Vlaamse steden en gemeenten, en dat alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld zullen moeten worden.

Het heeft ook gevolgen voor de digitale bouwaanvraag (DBA). Sinds 23 februari 2017 waren architecten verplicht om bouwaanvragen voor gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA). Op 1 januari 2018 zullen geen nieuwe aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. Lopende dossiers zullen er wel nog verder behandeld worden.

Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Voor omgevingsambtenaren, architecten en adviesinstanties gaat de Vlaamse overheid nu nieuwe infosessies organiseren om hen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de komende veranderingen. De helpdesk van het Departement Omgeving wordt in de beginperiode extra versterkt.

Ook voor senTRAL-abonnees plannen we nog een webinar over het gebruik van het loket in het programma van 2018.

Alle steden en gemeenten zullen van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.500 euro ontvangen.

Gepubliceerd op 08-12-2017

  162