Omgevingsvergunning: Vanaf 15 januari ook digitale aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen

Ook omgevingsvergunningsaanvragen die uitsluitend betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen kunnen vanaf 15 januari 2019 digitaal ingediend en behandeld worden. Dat laten de ministers van Omgeving en Innovatie gezamenlijk weten in het Belgisch Staatsblad van 7 december.
De socio-economische machtiging en de vegetatievergunning werden op 1 augustus van dit jaar omgevormd tot de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie.
Toch konden die omgevingsvergunningen alleen digitaal aangevraagd worden als het kleinhandels- of vegetatieproject gecombineerd werd met een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen of voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Bij een combinatie met een Vlaams of provinciaal project was – en is – digitaal indienen zelfs verplicht.
Maar als de aanvraag alléén te maken had met kleinhandel of met een vegetatiewijziging, moest de aanvraag nog op papier gebeuren.
Vanaf 15 januari 2019 kunnen ook die ‘kleine aanvragen’ digitaal ingediend worden. Dat kan op www.omgevingsloketvlaanderen.be. Vanaf diezelfde datum worden trouwens nieuwe aanvraagformulieren van kracht voor álle omgevingsvergunningsaanvragen.
Aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen mogen ook nog op papier binnengegeven worden, maar in dat geval zal de gemeente de papieren informatie moeten ingeven in het Omgevingsloket, zodat ook die aanvragen digitaal kunnen behandeld worden.
Bron:  Ministerieel besluit van 23 november 2018 tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 7 december 2018.

Extra informatie op SenTRAL: Omgevingsvergunningsaanvraag voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijziging? Volg het stappenplan! en Omgevingsvergunningsaanvraag wijzigt.

Gepubliceerd op 07-12-2018

  214