Milieu

Omgevingsvergunning: waar en hoe uw aanvraag indienen tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018?

Het Omgevingsloket voorziet een handig beslissingsschema om na te gaan bij wie u de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet indienen in de “overgangsperiode" 23 februari 2017 – 1 januari 2018 (eerder was dit 1 juni 2017, maar de algemene invoering van de omgevingsvergunning werd uitgesteld). We nemen het schema hieronder over.

1° BETREFT HET EEN VLAAMS PROJECT?

De Vlaamse projecten (veelal grootschalige projecten en projecten van algemeen belang) vindt u terug in de Vlaamse lijst. Ook projecten op twee of meer provincies vallen hieronder.

Ja
 
• uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
 • u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij Vlaanderen via het omgevingsloket (behalve in faciliteitengemeenten)
 • als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
NeeGa naar vraag 2

2° BETREFT HET EEN PROVINCIAAL PROJECT?

De provinciale projecten vindt u terug in de provinciale lijst. Ook projecten op twee of meer gemeenten vallen hieronder.

Ja• uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
 • u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket (behalve in faciliteitengemeenten)
 • als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
 Nee Ga naar vraag 3

3° BETREFT HET EEN KLASSE 1-INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT OF ERMEE VERBONDEN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN?

U gebruikt hiervoor de nieuwe indelingslijst met inbegrip van de wijzigingen die op 23 februari 2017 van kracht zijn.

Ja• uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
 • u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket (behalve in faciliteitengemeenten)
 • als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
 Nee Ga naar vraag 4

4° IS DE GEMEENTE WAAR U DE AANVRAAG MOET INDIENEN, INGESTAPT IN DE OMGEVINGSVERGUNNING?

De 6 reeds ingestapte gemeenten zijn: Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Beersel, Dilsen-Stokkem, Staden en Diest.

Ja• uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
 • u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij het schepencollege via het omgevingsloket, bij
o projecten met verplichte medewerking van architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen
• u mag uw aanvraag analoog (op papier) indienen in andere gevallen en in faciliteitengemeenten
• als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
 Nee• uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning NIET. Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk. U dient uw aanvraag of aanvragen in zoals vroeger.
 • milieuvergunningsaanvragen tweede klasse dient u in bij het college van burgemeester en schepenen. U gebruikt wel de nieuwe indelingslijst. De afgegeven milieuvergunning zal van onbepaalde duur zijn, tenzij de gemeente beslist om in limitatief opgesomde gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.
 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen dient u in bij het college als het de reguliere procedure betreft en bij Vlaanderen als het de bijzondere procedure betreft. U dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij het college via het loket Digitale BouwAanvraag (DBA) als het projecten met verplichte medewerking van architect betreft (behalve in faciliteitengemeenten). Aanvragen die de bijzondere procedure volgen, worden verplicht digitaal ingediend via het DBA-loket (behalve in faciliteitengemeenten).

Gepubliceerd op 30-05-2017

  294