Milieu

Omzetting Seveso III: stand van zaken?

Op 20 augustus 2015 werd het Samenwerkingsakkoord SWA3 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het SWA3 zet de Europese Seveso III-richtlijn om in Belgisch recht. Opgelet: dit samenwerkingsakkoord is momenteel nog steeds niet van kracht. Zowel de federale overheid als de 3 gewestelijke overheden moeten immers het SWA III nog goedkeuren. Pas wanneer de laatste instemmingsakte gepubliceerd is, treedt het samenwerkingsakkoord in werking. Voorlopig werden nog geen instemmingsakten gepubliceerd.

Ondertussen werd in overeenstemming met de instructie van de kanselarij voor samenwerkingsakkoorden een gezamenlijk advies aan de Raad van State gevraagd. Dit advies wordt op dit moment onderzocht door de samenwerkingscommissie. Na het akkoord over aanpassingen van het huidig gepubliceerde SWA3 moeten de instemmingsakten nog ingediend worden bij de betrokken parlementen en parlementair behandeld worden, waarna publicatie kan volgen. Wanneer dit zal gebeuren, is op dit moment moeilijk in te schatten.

De belangrijkste krachtlijnen van het SWA3 kan u vinden in ons eerder bericht: Termijnen en sancties voor Seveso III-bedrijven in samenwerkingsakkoord gegoten.

Gepubliceerd op 13-11-2015

  241