Milieu

Ontwerpversie nieuw inspectie-instrument "Beperken van schade door brand" online

Op de website van de FOD WASO kun je nu de discussieversie van het nieuwe inspectie-instrument "Beperken van schade door brand" vinden. De bedoeling van dit instrument is om na te gaan of de exploitant de nodige maatregelen heeft genomen om schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld. De vragenlijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag valt buiten het toepassingsgebied van dit inspectie-instrument. Tot 30 maart 2018 zijn opmerkingen welkom.

Nieuwe inspectie-instrumenten en informatienota’s worden eerst als discussiedocument uitgebracht. Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument via e-mail overmaken aan de inspectiediensten. De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld.

Na de inspraakperiode zal een eerste definitieve versie van de publicatie worden afwerkt en officieel gepubliceerd. Ook nadat een definitieve versie van een publicatie is opgesteld blijven opmerkingen en suggesties welkom. Zij zullen dan behandeld worden wanneer er een nieuwe versie van de publicatie wordt opgesteld.

De overlegvergadering voor het inspectie-instrument "Beperken van schade door brand" zal plaatsvinden op 17 april 2018 van 09u15 tot 12u00 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel. Wie aan de vergadering wil deelnemen, wordt verzocht zich in te schrijven via e-mail vóór 30 maart 2018. Ook moeten tegen ten laatste 30 maart 2018 de vragen en opmerkingen bezorgd worden die aan bod moeten komen in de vergadering. 

Lees de ontwerpversie van het inspectie-instrument "Beperken van schade door brand".

Gepubliceerd op 18-12-2017

  217