Milieu

Openbare consultatie over GGO-maïs

 Nog tot en met 29 november a.s. organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieke consultatie over een aanvraag voor een veldproef met maïs waarvan de groeikarakteristieken genetisch werden gewijzigd.
 

Deze veldproef kadert in een onderzoek naar de groei en de ontwikkeling van maïsplanten onder normale groei- en stressomstandigheden, en omvat drie verschillende types genetisch gewijzigde maïs waarvan er twee reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een eerder uitgevoerde veldproef. Het derde type dat nu zal worden getest, is het resultaat van een klassieke kruising tussen de eerste twee types.

De genetische wijzigingen hebben betrekking op factoren die de groei van de planten kunnen beïnvloeden: ze zorgen voor een verhoogd niveau van bioactieve giberellines en brengen het ‘PLA1-gen’ in jonge groeiende delen van de plant in grotere hoeveelheden tot expressie. Met deze studie wil het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB) bijdragen tot de kennis voor de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren over een periode van drie jaar. De eerste inzaai is voorzien in de lente van 2018. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het leefmilieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren, en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Publieke consultatie

Elke burger kan zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). Hiertoe heeft toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en tot een aanvraagformulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier. Deze publieksraadpleging loopt tot en met 29 november 2017.

Gepubliceerd op 03-11-2017

  185