Openbare raadpleging over de herziening van de richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

De Europese Commissie heeft twee roadmaps gepubliceerd: voor de herziening van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (2018/2001) en van de richtlijn energie-efficiëntie (2012/27).

Deze richtlijnen worden herzien in het kader van de Europese Green Deal: de reductie van broeikasgassen moet versneld worden. Dat is de directe aanleiding om beide richtlijnen nu opnieuw te evalueren. Daarmee wil de EU haar doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030 aanpassen in overeenstemming met de nieuwe klimaatdoelstelling die de Commissie via de klimaatwet hoopt te laten goedkeuren.

Nog in de loop van 2020 zal de Commissie ook de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) van de lidstaten evalueren en verschillende strategieën presenteren. Daar zullen ook maatregelen bij zijn die een herziening van de richtlijn voor hernieuwbare energie kunnen vereisen.

Nog tot 21 september a.s. loopt de eerste fase van de openbare raadpleging. Wie hieraan wil deelnemen vindt hier de nodige bijlagen:

Deze openbare raadplegingen staan open voor alle belanghebbenden en burgers. In het najaar volgen voor beide richtlijnen nog een uitgebreidere openbare consultatie. Tegen juni 2021 wil de Commissie dan haar voorstel voor de herziening van beide richtlijnen klaar hebben. 

Klik hier voor de  consultatie ‘roadmap over herziening richtlijn hernieuwbare energie’

Klik hier voor de  consultatie ‘roadmap over herziening richtlijn energie-efficiëntie’


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 20-08-2020

  16