Milieu

Opleiding milieuaansprakelijkheid: de impact van milieuschade op uw organisatie

Milieuschade kan veel geld kosten. De objectieve aansprakelijkheid van organisaties heeft vaak grote financiële gevolgen. Daarnaast kunnen de continuïteit en de reputatie van de organisatie ernstig geschaad worden. De Europese Richtlijn betreffende Milieuaansprakelijkheid voor het voorkomen en herstellen van milieuschade zal heel wat veranderen in de manier waarop bedrijven en organisaties zich hierop moeten voorbereiden en hoe ze moeten reageren bij milieuschade. De Richtlijn baseert zich op het principe ‘de vervuiler betaalt’ en omvat heel wat bijzondere aansprakelijkheidsregels.

Kluwer Opleidingen organiseert nu een studiedag over het beperken van de impact van milieuschade, het identificeren van de risico's en de organisatie van de juiste juridische maatregelen. Deze studiedag belooft antwoorden op vragen als:

- wat zijn milieurisico's en milieuaansprakelijkheid?

- hoe kunt u milieurisico's beheersen en identificeren?

- welke contractuele maatregelen zijn er?

- wat zijn de financiële gevolgen?

- hoe kunt u de restrisico's financieren?

Sprekers zijn advocaten Pascal Mallien en Mario Deketelaere (Baker McKenzie), Ruth Saeys (Cunningham Lindsey), Dominique Ranson (M Corporate Risk) en David Bresseleers (Katoen Natie). Deze studiedag is bedoeld voor milieucoördinatoren, EHS-managers, risicomanagers, CFO’s en CEO's, verzekeringsmakelaars.

De studiedag vindt plaats in Aalst op 24 april (9 tot 17 uur) en kost 730 euro (excl. 21% btw); 50% overheidssteun is mogelijk. Meer details op deze pagina of via info@kluweropleidingen.be.

Gepubliceerd op 20-03-2014

  292