Oppomp- en sproeiverbod mét sancties bij waterschaarste

De Vlaamse regering krijgt in het verzameldecreet omgeving de bevoegdheid om te bepalen wie, wanneer, water mag onttrekken aan onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. En dat is zeker relevant in periodes van grote droogte.


De toezichthouders krijgen ook meer mogelijkheden om op te treden tegen personen die hun landerijen toch besproeien bij een sproeiverbod: inbreuken op de wet op de onbevaarbare waterlopen worden vanaf nu immers opgespoord en vervolgd volgens de regels van het milieuhandhavingsdecreet (Titel XVI van het DABM). De toezichthouders kunnen dus ook bestuurlijke maatregelen opleggen, veiligheidsmaatregelen nemen, enz.
Los daarvan kan de Vlaamse regering ook herstelmaatregelen en gebruiksbeperkingen opleggen wanneer er een tekort aan drinkwater dreigt.

Overtredingen worden in principe bestraft met strafsancties. Maar de gemeenten kunnen vanaf nu ook GAS-boetes of een overlasttaks van 350 euro opleggen voor kleine overtredingen van de gebruiksbeperkingen.

In werking:
  • Op 29 juni 2019.
  • Uitvoeringsbesluit nodig (beperkingen bij waterschaarste).
Bron:Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 19 juni 2019 [verzameldecreet omgeving, art. 22, art. 25, art. 62, art. 72 en art. 78].

Gepubliceerd op 24-07-2019

  67