Milieu

Oudere airco >12 kW en <50 kW: energetische keuring tegen 10 april 2016

Nieuwe airco's moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden. Voor oude installaties (geïnstalleerd vóór 1 augustus 2011) werd de keuringsplicht gefaseerd ingevoerd: de laatsten in de rij zijn de installaties met een vermogen tussen 12 en 50 kW. De deadline daarvoor is 10 april 2016. Oude installaties met een hoger vermogen moeten reeds gekeurd zijn.

Airco’s met een koelvermogen van meer dan 12 kW die gebruikt worden voor comfortkoeling, zijn sinds 2007 onderworpen aan een regelmatige keuring. De frequentie van die keuring is sinds 1 augustus 2011 vastgelegd in een ministerieel besluit:

  • om de 5 jaar voor airco’s met een nominaal koelvermogen tussen 12 en 50 kW;
  • om de 3 jaar voor airco’s met een koelvermogen vanaf 50 kW;
  • om de 2 jaar voor airco’s met een koelvermogen van 250 kW of meer.

De keuring moet gebeuren door een erkende airco-deskundige.

Voor installaties die na 2011 in gebruik genomen werden, geldt de keuringsplicht onmiddellijk: binnen 12 maanden moet dit in orde zijn. Voor de oudere werd de verplichting gefaseerd ingevoerd:

VermogenEerste keuring
≥250 kW10 april 2013
 
≥50 kW en 10 april 2014
>12 kW en 10 april 2016


Zie ook:

Gepubliceerd op 20-10-2015

  113