OVAM blikt vooruit: volgend jaar strenge wetgeving op cateringmateriaal

Als binnenkort de Europese richtlijn op eenmalig gebruikte kunststofproducten van kracht wordt, zal ook de Vlaamse wetgeving op wegwerpbekers en voedingsverpakkingen een stuk strenger worden, waarschuwt de OVAM.
 

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal aangekocht moeten worden in glazen retourflessen of getapt worden via een postmixsysteem, en aan de consumenten geserveerd worden in herbruikbare bekers. Bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt moeten eveneens in herbruikbare bekers geschonken worden op evenementen.

Kiest een organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor 90% vanaf 2020 en voor 95% vanaf 2022 opnieuw inzamelen. De bewijslast ligt bij de organisator zelf.

De nieuwe regelgeving zal gelden voor alle evenementen ongeacht de omvang: van een bescheiden schoolfeest tot het grootste festival.

Nog strenger voor overheden

Ook lokale besturen, overheidsinstellingen agentschappen mogen vanaf 2020 geen wegwerpbekers meer gebruiken: niet alleen op evenementen maar ook voor hun eigen interne werking, bijvoor beeld bij waterfonteintjes of koffieautomaten. Dranken in petflesjes of blik mogen vanaf dan ook niet meer aangeboden worden. Werknemers mogen die items wel nog van thuis meebrengen en nadien in de juiste vuilnisbak deponeren. Vanaf 2022 mogen overheden ook geen wegwerpborden en -bestek meer aanbieden voor hun eigen werking en op hun eigen evenementen. Voorverpakt eten in wegwerpverpakking kan wel nog, maar niet voor koude slaatjes of soep.

De OVAM zette nu al een handig schema op haar website

De nieuwe regels passen in de komende ‘SUP’-richtlijn (‘single use plastics’), die kunststofproducten voor eenmalig gebruik wil elimineren. Deze richtlijn moet tegen 2021 opgenomen zijn in het beleid van de lidstaten. De verplichtingen die hierin vervat zijn gaan soms verder dan de Vlaamse wetgeving. De richtlijn moet nog wel goedgekeurd worden in het Europees Parlement, maar de procedure is vergevorderd. Het parlement en de Raad hebben in december een akkoord bereikt.

Gepubliceerd op 26-04-2019

  252