OVAM en Bebat lanceren campagne om oude batterijen te recupereren


Vlaanderen is een goudmijn voor waardevolle grondstoffen: bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer 30 gebruikte batterijen verborgen. Als al die lege batterijen ingeleverd zouden worden, kan dat tot 10 ton kobalt en 35 ton nikkel opleveren. Bebat en de OVAM starten nu een campagne ‘Gezocht’ om consumenten op te roepen hun gebruikte batterijen in te leveren.
 

Alles samen vertegenwoordigen deze vergeten batterijen na recyclage namelijk onder meer 450 ton ijzer en 300 ton zink, schatten OVAM en Bebat. Maar vooral de schaarse materialen kobalt en nikkel die in sommige batterijen zitten zijn veel waard. Het zou gaan om maar liefst 10 ton kobalt en 35 ton nikkel. 10 ton kobalt is voldoende om bijna 2 miljoen smartphonebatterijen, meer dan 250.000 laptops of 130.000 batterijen voor elektrische fietsen te fabriceren. En met de elektrificatie van het wagenpark gaat de vraag naar kobalt nog exponentieel stijgen. 35 ton nikkel kan dan weer gebruikt worden voor 4.400 elektrische auto’s met nikkel-metaalhydridebatterij.

OVAM en Bebat roepen alle Vlamingen op om tussen 25 oktober en 15 november hun gebruikte batterijen binnen te brengen via de inzamelpunten van Bebat.

Voor bedrijven bestaat er in Vlaanderen al een verplichte ophaling in het kader van de aanvaardingsplicht voor batterijen. Producenten van batterijen en accu’s, of de personen die door hen zijn aangesteld, halen op verzoek van de exploitant gratis alle afgedankte batterijen en accu’s op die in het Vlaamse Gewest ontstaan in inrichtingen die vergund zijn voor de ontmanteling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, in erkende centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen, of in inrichtingen die vergund zijn voor de ontmanteling van andere gebruiksgoederen.

Gepubliceerd op 23-10-2019

  10