OVAM helpt lokale besturen voedselverlies bestrijden

 Lokale besturen kunnen een sleutelrol spelen om voedselverspilling tegen te gaan. De OVAM stelde een ‘praktijkboek tegen voedselverlies’ samen, dat zowel inspiratie moet bieden als aanwijzingen voor lokale besturen om een beleid tegen voedselverspilling vorm te geven.
 

Waarom OVAM? In de “Roadmap Voedselverlies 2015-2020” formuleerde de Vlaamse overheid de ambitie om het voedselverlies met 15% te verminderen. De OVAM vertaalde die doelstelling in het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, waarin alle lokale initiatieven tegen voedselverlies worden samengevoegd onder de noemer ‘Actie 30’. Het gaat om de oprichting van een Vlaams netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies, het organiseren van workshops en een praktijkboek met informatie en inspiratie om op lokaal niveau aan de slag te gaan.


Dat praktijkboek is nu klaar. Het is ingedeeld in een twintigtal mogelijke thema’s, zoals slim aankopen, volkstuintjes en evenementen zonder voedselverlies. Alles wordt aangevuld met concrete voorbeelden uit Vlaanderen en daarbuiten. Het boek beschrijft ook verschillende invalshoeken om het thema lokaal aan te pakken.

Aparte ophaling keukenafval bij kleine horeca

Een concreet voorbeeld kwam recent uit de Westhoek. Horecazaken uit de regio Ieper-De Panne hebben in het afgelopen jaar hun restafval en keukenafval apart laten ophalen door optimalisatie van de bestaande gft-ophaalrondes. Die ingreep reduceerde de hoeveelheid voedsel in het restafval gevoelig. Het ging om een proefproject van afvalintercommunale IVVO aan de hand van een DifTar-regeling (“geDifferentieerde Tarieven”: de prijs van de ophaling is evenredig met de hoeveelheid afval die wordt aangeboden). De hoeveelheid keuken- en restafval van de horecazaken werd per fractie en per ophaalbeurt apart gewogen. Bij de betalingsuitnodiging ontving elke uitbater een historiek van de aangeboden afvalstoffen per ophaalbeurt. Die informatie moest de uitbaters motiveren om bewuster met afval om te gaan, beter te sorteren en na te denken over hoe afval voorkomen kan worden.

Uit het proefproject bleek dat een wekelijkse inzameling van keukenafval bij kleinere horecazaken veel voordelen oplevert voor de uitbaters: hun afvalrekening verminderde, en er belandde minder organisch afval bij het restafval. Een voorwaarde is wel dat de kosten van het rest- en het gft-afval volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ (en bij voorkeur met gewichtsdiftar) worden doorgerekend aan de horeca-uitbaters.

Ook elders lopen nog initiatieven om voedselverspilling in de horecasector tegen te gaan. De Vlaamse regering en Horeca Vlaanderen hebben het charter ‘No Food To Waste’ opgesteld, dat elke horeca-uitbater op deze website kan ondertekenen om zich te engageren om voedselverlies tegen te gaan. Op die website kunnen horeca-uitbaters ook tips downloaden.

Gepubliceerd op 18-07-2018

  190