Milieu

OVAM publiceert resultaten van de 'Materialenscan'

 De ‘Materialenscan’ is een tool die de OVAM samen met het Agentschap Innoveren & Ondernemen ontwikkelde. Hiermee worden bedrijven door geselecteerde adviseurs gesensibiliseerd en op weg geholpen om duurzaam met hun materialen om te springen. De ontginning van grondstoffen en het gebruik van materialen hebben immers niet alleen een weerslag op het milieu, maar veel grondstoffen worden schaarser en duurder. Bedrijven worden dus met steeds hogere materiaalkosten geconfronteerd.

Via het materialenscanprogramma lieten meer dan 120 bedrijven hun materialengebruik doorlichten door gespecialiseerde adviseurs. Deze ‘eerstelijnsscan’ kon gratis worden aangeboden met de financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de OVAM zelf.


Positieve balans

Het materialenscanprogramma is inmiddels afgelopen, en de initiatiefnemers hebben de balans opgemaakt. De resultaten worden gepubliceerd in de infobrochure “Duurzaam materialengebruik loont: de resultaten van de materialenscan.”

De belangrijkste conclusie is dat een duurzaam materialenbeheer grote economische voordelen kan bieden, specifiek voor kmo’s. Uit de materialenscans bleek dat de grondstofverliezen gemiddeld met 10% verminderd kunnen worden, en dat 2% kan worden bespaard op de productiekosten.

De OVAM gaat nu met de resultaten aan de slag om Vlaamse kmo’s in de toekomst nog beter te kunnen helpen met een duurzaam materialengebruik.
U kunt de brochure hier downloaden

Gepubliceerd op 20-01-2017

  256