OVAM test instrument om grondeigenaars te sensibiliseren voor bodemrisico's


 De ‘Grote Grondvraag’ is een online tool waarmee de OVAM en de lokale besturen alle grondeigenaars in Vlaanderen willen bereiken om ze aan te sporen een mogelijke bodemvervuiling te saneren.
 

Aangezien de deadline voor de sanering van alle Vlaamse bodemverontreiniging nog steeds in 2036 is vastgelegd, en de grootste projecten (zoals de sanering van de voormalige gasfabrieksites bijvoorbeeld) stilaan afgerond raken, wordt het tijd om de nog resterende bodemrisico’s aan te pakken.

De OVAM zet daarom de website degrotegrondvraag.be op. Daar kan iedere eigenaar van een perceel, ongeacht of het gaat om een particulier of onderneming, checken of het al dan niet om een risicogrond gaat. Dat gebeurt op basis van de beschikbare informatie van de Vlaamse steden en de Gemeentelijke Inventaris Risicogronden, het GIR, de bodemattesten en het Geoloket Bodemdossierinformatie.

Wie de boodschap krijgt dat zijn perceel inderdaad een risicogrond is, krijgt van de OVAM een de nodige informatie over de verplichtingen en praktische stappen om de grond te saneren. Er is daarvoor ook al een FAQ-pagina van de OVAM beschikbaar. 

Het gaat voorlopig nog om een test, beperkt voor de inwoners van Mechelen, Gavere en Nijlen. Enkel zij kunnen hun grond al opzoeken via deze tool. In het najaar moet de testperiode worden afgrond en zullen geleidelijk meer steden en gemeenten toegevoegd worden.

Gepubliceerd op 05-06-2019

  135